Rohit Kumar Jaiswal, 24 November 1986, Allahabad, India

Rohit Kumar Jaiswal

24 November 1986 ♐ Sagittarius

Allahabad, India

Add Friend

Hii I'm Rohit Kumar Jaiswal mujhe acchi or shidhi shaadi ladki shadi ke liye picture chahie chahie chahe to mujhe ghar jamai bhi banaa ke rakh sakti hai